ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
“Hisense, Πάμε Εθνική Ελλάδος! EURO 2024”
  •  1] ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Η ανώνυμη  εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΥT AE.» που εδρεύει στoν Αγ. Δημήτριο Αττικής στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 134 με ΑΦΜ 800556970 /ΔΟΥ  ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ και που εκπροσωπείται νόμιμα, εφεξής καλούμενη «HISENSE» ή η «Διοργανώτρια Εταιρεία», διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) και Ραδιοφώνου την παρούσα προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό εφεξής ο «Διαγωνισμός», στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων της Hisense, με τίτλο “Hisense, Πάμε Εθνική Ελλάδος! EURO 2024”.

2] ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Στο Διαγωνισμό μπορεί να συμμετέχει ελεύθερα κάθε φυσικό πρόσωπο που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Απαγορεύεται ρητά να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό τα ανίκανα και περιορισμένα ικανά προς δικαιοπραξία πρόσωπα, οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας, οι σύζυγοι αυτών, καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι Α’ βαθμού.

3] ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:
Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 5η Φεβρουαρίου 2024 (και ώρα Ελλάδας 14:00 μ.μ.) (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 07η Φεβρουαρίου 2024 και ώρα Ελλάδας  10:00 π.μ.) (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Κατά τη διάρκεια αυτή θα γίνεται η υποβολή των συμμετοχών στο Διαγωνισμό. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές απορρίπτονται  αυτοδικαίως ως άκυρες.

4] ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
4.1 Από κάθε promo που επικοινωνείται ή ενέργεια (Facebook &
Instagram ads , οργανικές δημοσιεύσεις κλπ.), ο υποψήφιος/α θα οδηγείται στη μοναδική δημοσίευση (contest post) του διαγωνισμού στη σελίδα στο Instagram της @hisense_hellas, θα αφήνει το σχόλιο του/της (σε comment), θα κάνει Like το post & follow τη σελίδα της Hisense_hellas στο instagram προκειμένου να μπει στην κλήρωση για να κερδίσει 2 εισιτήρια για τον ποδοσφαιρικό αγώνα της Εθνικής ομάδας με το Καζακστάν. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα μίας συμμετοχής, κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού. Ο αριθμός των έγκυρων συμμετοχών των διαγωνιζομένων, θα είναι όσες και το πλήθος των μοναδικών σχολίων εφόσον έχουν κάνει like την δημοσίευση του διαγωνισμού και follow δηλαδή ακολουθούν τη σελίδα της Hisense_hellas στο Instagram , οι χρήστες θα πρέπει έχουν ολοκληρώσει σωστά όλα τα βήματα του διαγωνισμού εντός της χρονικής διάρκειας του διαγωνισμού για να θεωρούνται έγκυρες οι συμμετοχές τους.

 

4.2 Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιαδήποτε συμμετοχή της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο.


4.3 Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι απαραίτητo από τους χρήστες
 να αφήσουν σχόλιο (comment) κάτω από τ δημοσίευση να κάνουν Like στο post (δημοσίευση) του διαγωνισμού και follow το Instagram page της @hisense_hellas στο Instagram.

4.4 Συμμετοχές που δεν πληρούν τους παρόντες όρους θα ακυρώνονται.


4.5 Ο Διαγωνιζόμενος μπορεί να κερδίσει μία (1) μόνο φορά.


4.6 Ο νικητής παρέχει τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή του στη Διοργανώτρια εταιρεία για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού. Η Διοργανώτρια εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή του Διαγωνισμού.


4.7 Με την υποβολή συμμετοχής στον παρόντα Διαγωνισμό και την ανάρτηση οποιουδήποτε κειμένου στο Διαδικτυακό Τόπο, οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό συνομολογούν και αποδέχονται αυτομάτως ότι το περιεχόμενο αυτό το οποίο αναρτούν καθίσταται αναγκαία δημόσιο και ότι παρέχουν ανεπιφύλακτα, ανέκκλητα και απεριόριστα προς την Διοργανώτρια και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο το οποίο συνεργάζεται με τη Διοργανώτρια με οποιαδήποτε σχέση, το δικαίωμα να χρησιμοποιούν, αναπαράγουν και δημοσιεύουν το περιεχόμενο αυτό σε κάθε είδους έντυπα, διαδικτυακούς τόπους και οποιοδήποτε διαφημιστικό μέσο διαθέτουν, για τη διαφήμιση και προώθηση του διαγωνισμού και των χορηγών του, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη συναίνεση των συμμετεχόντων και χωρίς καμία επιβάρυνση της Διοργανώτριας εταιρείας.
Ρητά σημειώνεται ότι με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες συναινούν ρητά εκ των προτέρων στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους από την Διοργανώτρια Εταιρεία για τους ανωτέρω σκοπούς και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε σχετικό τους δικαίωμα.


4.8 Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά της Διοργανώτριας εταιρείας σε περίπτωση που κριθεί ότι κάποιος συμμετέχων πρέπει να διαγραφεί από το Διαγωνισμό για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες όρους συμμετοχής.

5] ΔΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Από την κλήρωση θα αναδειχθεί 1 νικητής/τρια και τρεις επιλαχόντες (σε περίπτωση που δεν αποδεχθεί το δώρο ο νικητής/τρια) 

Το δώρο είναι:

. 2 εισιτήρια (Category 1) για τον αγώνα Ελλάδα Καζακστάν που θα διεξαχθεί 21/03/2024 στην OPAP ARENA 

Το δώρο είναι προσωπικό και δε μεταβιβάζεται, δεν ανταλλάσσεται και ούτε εξαργυρώνεται. Προκειμένου να διασφαλισθεί η νομιμότητα και ορθότητα διεξαγωγής του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια εταιρεία έχει το δικαίωμα να προβεί σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας των δικαιούχων των δώρων.

6] ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ:
6
.1 Οι νικητές θα πρέπει να αποδεχτούν το δώρο εντός των χρονικών ορίων 1 ημερολογιακής ημέρας από την  προβλεπόμενη στην παράγραφο 6.3 ειδοποίησή τους αποστέλλοντας με την δήλωση αποδοχής του δώρου και τα παρακάτω στοιχεία (αφορά και το δεύτερο νικητή που έχει γίνει mention – αναφορά στο instagram username του:
• Ονοματεπώνυμο
• Έτος γέννησης
• Αριθμό Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου 

AMKA

• Διεύθυνση παραλαβής του δώρου (οδός, ΤΚ, περιοχή)
• Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας

6.2 Τα στοιχεία που αναφέρονται στον όρο 6.1 και αφορούν τους νικητές των κληρώσεων θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την αποστολή των δώρων. Για λόγους οργάνωσης και ολοκλήρωσης της ενέργειας τα στοιχεία αυτά θα διατηρηθούν έως και 12 μήνες μετά το τέλος του διαγωνισμού. Μετά το διάστημα αυτό τα στοιχεία του εκάστοτε νικητή θα διαγραφούν οριστικά.


6.3 Οι νικητές θα πρέπει να αποδεχτούν το δώρο εντός των χρονικών ορίων (1 ημερολογιακής ημέρας) που θα ορίζεται γραπτώς στο ειδοποιητικό DM μήνυμα που θα αποσταλεί στο νικητή μαζί με όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα τους ζητηθούν (όπως περιγράφονται στον όρο 6).Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή/ες της κληρώσεως εντός χρονικού διαστήματος 1 ημερολογιακής ημέρας ή σε περίπτωση άρνησής του ή μη παραλαβής του δώρου εντός της ιδίας προθεσμίας ή μη έγκυρης συμμετοχής του, το δώρο περνά στον επόμενο επιλαχόντα.


6.4 Μετά την παραλαβή του δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται και δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό ή των νικητών.

7] ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ / ΚΛΗΡΩΣΗ:
1. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέπμτη  07 Μαρτίου 2023 στις 11:00 π.μ.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας, που βρίσκονται στoν Αγ. Δημήτριο Αττικής στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 134 , ενώπιον διμελούς επιτροπής που θα αποτελείται από εκπροσώπους της Διαχειρίστριας Εταιρείας από τις οποίες (κληρώσεις) θα αναδειχθούν οι νικητές του Διαγωνισμού. Οι ως άνω κληρώσεις του Διαγωνισμού για την ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιηθούν με χρήση ειδικού λογισμικού προγράμματος , στο οποίο θα περιλαμβάνονται όλα τα σχόλια – ονόματα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τα παρακάτω.

Η ως άνω διμελής επιτροπή θα είναι αρμόδια και για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος ανακύψει σε σχέση με τον Διαγωνισμό και τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη του τελικού νικητή θα υποβάλλεται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4 ανωτέρω, (β) δεν αποτελεί κατά την κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στο ανωτέρω διαδικτυακό τόπο (σελίδα της @hisense_hellas στο Instagram.com), εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού  05η Μαρτίου 2024 (και ώρα Ελλάδας 13:00 μ.μ.) (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 07η Φεβρουαρίου 2024 και ώρα Ελλάδας  10:00 π.μ.) (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού») η οποία θα πρέπει να έχει υποβληθεί και να έχει καταχωρηθεί μέχρι τη λήξη του όπως ορίζεται ανωτέρω. Διευκρινίζεται ότι συμμετοχή που κέρδισε σε κάποια από τις κληρώσεις δεν θα συμμετέχει στις επόμενες.

8] ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει οποτεδήποτε το Διαγωνισμό, να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, καθώς και να τροποποιήσει τα δώρα με αντίστοιχη τροποποίηση των παρόντων όρων του Διαγωνισμού. Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. Η πραγματοποίηση όλων των ανωτέρω τροποποιήσεων θα γίνεται με σχετική ανακοίνωσή τους στην ιστοσελίδα της ενέργειας στη θέση «Όροι και προϋποθέσεις».

9] ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:
Η ανακήρυξη των νικητών, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παράδοσης του δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,
(β) λόγω κωλύματός του βάσει των παρόντων όρων και προϋποθέσεων του Διαγωνισμού,
(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους,
(δ) Λανθασμένων στοιχείων
(στ) λόγω ανικανότητας προς δικαιοπραξία

10] ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Οι παρόντες αναλυτικοί όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στον διαδικτυακό τόπο 

 

11] ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ:
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή στοιχείων που γίνονται στα πλαίσια της ενέργειας.

12] ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ:
Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη εάν για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε, λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσεται αζημίως των υποχρεώσεών της.

13] ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:
Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο τυχόν συνδέσμων της παρούσας ιστοσελίδας και ο κάθε συμμετέχων αποδέχεται εκ των προτέρων τον αποκλεισμό της σχετικής ευθύνης από τη χρήση αυτών των ιστοσελίδων και των περιεχομένων τους.
Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και εν περιπτώσει αμελείας, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους του συμμετέχοντος δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Σε τυχόν περιπτώσεις αυτού του είδους ο συμμετέχων αποδέχεται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους.

14] ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:
Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας εταιρείας.

15] ΧΡΗΣΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΘΗ:
Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Αν κάποια ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από την Διοργανώτρια Εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσες αυτές, ήτοι οι εν λόγω εταιρείες, το βάρος της αποδείξεως) τότε η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αποκλείσουν την συμμετοχή αυτή από το Διαγωνισμό.

16] ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:
Η Διοργανώτρια Εταιρεία θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.
Ειδικότερα η Διοργανώτρια Εταιρεία μέσω των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων τους θα επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό που θα συλλέγονται κατά τη διενέργειά του, με σκοπό τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, την επικοινωνία κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού με τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό, την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση των δώρων στους νικητές του Διαγωνισμού καθώς και για τη διαφήμιση της Διοργανώτριας Εταιρείας στα ΜΜΕ ή το Διαδίκτυο (συμπεριλαμβανομένων και των ιστοσελίδων της Διοργανώτριας Εταιρείας). Σημειωτέoν, ότι, οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό δεν έχουν ή διατηρούν δικαίωμα αποζημίωσης ή καταβολής αμοιβής ένεκα της ως άνω επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό πλην των νικητών θα καταστρέφονται ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και την παράδοση των δώρων. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών του Διαγωνισμού θα διαγράφονται 12 μήνες μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού.
Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό με τους παρόντες όρους ενημερώνονται σύμφωνα με την νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων και δη με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής ο «Ευρωπαϊκός Κανονισμός- GDPR») και την εν γένει σχετική εσωτερική νομοθεσία, που τυχόν εκδοθεί στα πλαίσια εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των σχετικών οδηγιών, αποφάσεων και κανονισμών που τυχόν εκδοθούν από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την ταυτότητα της Διοργανώτριας Εταιρείας, η οποία είναι η Υπεύθυνη Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, για τους σκοπούς της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και τους αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων και για το είδος των προς επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Συνεπώς τ η Διοργανώτρια Εταιρεία  δεν έχει υποχρέωση για πρόσθετη ενημέρωση των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό.
Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες συναινούν ρητά εκ των προτέρων στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους από την Διοργανώτρια Εταιρεία για τους ανωτέρω σκοπούς και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε σχετικό τους δικαίωμα.
Κατ’ εξαίρεση, οι συμμετέχοντες μπορούν να ασκήσουν κατά περίπτωση, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των Δεδομένων τους Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και το δικαίωμα φορητότητας αυτών προς μεταφορά σε άλλο Υπεύθυνο ή Εκτελούντα επεξεργασία αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην εταιρεία
ETYT Εθνικής αντιστάσεως 134 ΤΚ 17236 Αγ. Δημήτριος Αττικής ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@etyt.gr
Σημαντική σημείωση: Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των αναφερομένων δικαιωμάτων η Διοργανώτρια Εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την λήψη αυτού, ενημερώνοντας τον αιτούντα γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός του ή τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους του άσκηση ή και την ικανοποίηση ενός ή περισσοτέρων εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων του σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016)

17] ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ:
Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, εφόσον ανακηρυχθούν νικητές, συναινούν εκ των προτέρων στη δημοσιοποίηση του ονόματός τους ή/και της εικόνας τους αναφορικά με τα αποτελέσματα του παρόντος Διαγωνισμού στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, στα ΜΜΕ αλλά και στα
Social/Digital Media της @hisense_hellas χωρίς καμία απαίτηση αμοιβής ή αποζημίωσης.

18] ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
18.1. Οι όροι συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://hisense-hellas.gr/valentines χρήσης καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την προωθητική ενέργεια που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.


18.3. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας.