Φόρμα 5ετούς εγγύησης πλυντηρίων Hisense

Επίσημος διανομέας Οικιακών Συσκευών Hisense

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η φόρμα συμπληρώνεται από τον ίδιο τον καταναλωτή.