Επιλέξτε Κατηγορία

Λευκές Συσκευές

Η ενέργεια αφορά όλα τα προϊόντα Ψύξης, Πλύσης και Εντοιχισμού της Hisense που διανέμονται στην Ελληνική αγορά, μέσω του επίσημου αντιπροσώπου τηε ΕΤΥΤ ΑΕ.

Κλιματισμός

Η ενέργεια αφορά όλα τα προϊόντα Κλιματισμού της Hisense που διανέμονται στην Ελληνική αγορά, μέσω του επίσημου αντιπροσώπου τηε ΕΤΥΤ ΑΕ.

Επίσημος διανομέας Οικιακών Συσκευών Hisense