Όροι 10ετούς εγγύησης κλιματιστικών Hisense

Οι ακόλουθοι όροι καθορίζουν τις προϋποθέσεις και το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της επέκτασης εγγύησης για τις συσκευές κλιματισμού Hisense.

Οι όροι αυτοί ισχύουν μόνο για την Ελληνική επικράτεια.

Η επέκταση εγγύησης στα 10 χρόνια για τα μηχανικά μέρη και 10 χρόνια για το inverter μοτέρ γίνεται μόνο μέσω της Service One ή των εξουσιοδοτημένων συνεργατών της και αφορά την αποκατάσταση οποιαδήποτε κατασκευαστικής ατέλειας για τις συσκευές που αναφέρονται στη λίστα.

Για να ισχύσει η εγγύηση πρέπει ο καταναλωτής να έχει καταθέσει την φόρμα επέκτασης εγγύησης (παρακάτω link) https://shorturl.at/ilMV6  με όλα τα ζητούμενα στοιχεία συμπληρωμένα.  Ο καταναλωτής υποχρεούται να υποβάλει τη φόρμα επέκτασης εγγύησης,  έως και 30 ημέρες από την αναγραφόμενη, στην απόδειξη, ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από Φωτοαντίγραφο του τιμολογίου αγοράς ή του δελτίου λιανικής πώλησης.

Διάρκεια της εγγύησης:

  1. Αφορά για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία αγοράς από την 1η Απριλίου 2024 που αναγράφεται στην απόδειξη έως την λήξη του μετά από 10 έτη για τα μηχανικά μέρη & 10 ετών για το inverter μοτέρ της συσκευής.
  2. Κατά την διάρκεια ισχύος της εγγύησης και σε περίπτωση που εμφανιστεί βλάβη στη συσκευή πρέπει να ενημερωθεί άμεσα η υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης της Hisense (Service One) . Η βλάβη θα αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό. Τα αντικατασταθέντα εξαρτήματα ή συσκευές ανήκουν στην εταιρεία και θα παραλαμβάνονται από αυτή. Σε περίπτωση αντικατάστασης κάποιου εξαρτήματος μίας συσκευής, παρέχεται εγγύηση για το συγκεκριμένο εξάρτημα ή ανταλλακτικό, όση και ο υπολειπόμενος χρόνος εγγύησης της συσκευής, αρχής γενομένης από την ημερομηνία αντικατάστασης.
  3. H εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προέρχονται από επαγγελματική χρήση, κακή χρήση, επέμβαση μη εξουσιοδοτημένου προσώπου, χρήση μη γνήσιων εξαρτημάτων καθώς και φθορές που μπορούν να προκληθούν κατά την χρήση της συσκευής (π.χ. γδαρσίματα, χτυπήματα). Στις καλύψεις του συμβολαίου δεν συμπεριλαμβάνονται τα εύθραυστα- αναλώσιμα εξαρτήματα όπως π.χ. πλαστικές επιφάνειες, διακόπτες κλπ., λανθασμένη εγκατάσταση, κακό χειρισμό ή/και εμφανείς ή μη ζημιές που έχουν προκληθεί στα εξωτερικά και εσωτερικά μέρη του προϊόντος. Γενικά δεν καλύπτονται μικρό-ατέλειες οι οποίες δεν επηρεάζουν την καλή λειτουργία της συσκευής και ζημιές που μπορεί να προκληθούν από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις (όπως παραδείγματος χάρη σκουριά στην εξωτερική μονάδα ή αλλοίωση του χρώματος της συσκευής), καθώς επίσης και από μη ομαλές περιβαλλοντολογικές συνθήκες. Τέλος, η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προκαλούνται από αυξομείωση της τάσης του ρεύματος, προβλήματα που προκαλούνται από την ηλεκτροδότηση, σύνδεση σε τάση διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής ή/και σε μη γειωμένο ρευματοδότη (πρίζα), όπως και βλάβες ή απώλειες των συσκευών ή παρελκόμενων τους, που οφείλονται σε μεταφορές, που γίνονται με ευθύνη του πελάτη από τρίτους.
  4. Το Service της Hisense (Service One) και οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες του, παρέχουν για την επισκευή την επιπλέον εγγύηση. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς επισκευής μπορεί ο συμβαλλόμενος να απαιτήσει εκ νέου αποκατάσταση της άστοχης επισκευής εντός του συμφωνημένου χρονικού διαστήματος. Περαιτέρω απαιτήσεις του συμβαλλόμενου δε γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης κλήσης, απουσίας, προβλημάτων εγκατάστασης ή ανάγκη επίδειξης λειτουργίας, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα κίνησης και το κόστος επίσκεψης του τεχνικού.
  5. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ετήσια συντήρηση από εξειδικευμένο αδειούχο και πιστοποιημένο τεχνικό κλιματιστικών μονάδων, με επιβάρυνση του πελάτη και με την επίδειξη της νόμιμης απόδειξης παροχής υπηρεσιών από τον επαγγελματία για την ολοκλήρωση συντήρησης της κλιματιστικής μονάδας. Η συντήρηση της συσκευής σας είναι υποχρεωτική, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποδοτικότερη λειτουργία, η εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και τα υψηλά επίπεδα υγιεινής στο χώρο σας.
  6. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες στο τηλεχειριστήριο του κλιματιστικού.