Όροι 4ετούς εγγύησης τηλεοράσεων Hisense

1. Οι ακόλουθοι όροι καθορίζουν τις προϋποθέσεις και το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της επέκτασης εγγύησης για οικιακές συσκευές Hisense.

2. Οι όροι αυτοί ισχύουν μόνο για την Ελληνική επικράτεια. Η επέκταση εγγύησης στα συνολικά 4 χρόνια της συσκευής Hisense , αφορά την αποκατάσταση οποιαδήποτε κατασκευαστικής ατέλειας ή επισκευή βλάβης για τις συσκευές που αναφέρονται στη λίστα, μέσω της εταιρίας Service One ή των εξουσιοδοτημένοι συνεργατών της.

3. Περιγραφή της ενέργειας:
Η ενέργεια αφορά όλα τα προϊόντα Τηλεόρασης της Hisense που διανέμονται στην Ελληνική αγορά, μέσω του επίσημου αντιπροσώπου της ETYT AE .
Η ενέργεια ξεκινά την 1η Φεβρουαρίου 2024 και θα διαρκέσει έως και την 29η Φεβρουαρίου 2024.
Η ενέργεια αφορά την επέκταση της χρονικής κάλυψης της εγγύησης καλής λειτουργίας στα 4 έτη (2 έτη + 2 έτη επιπλέον) για αγορές τηλεοράσεων από 43” και άνω.
Ως ημερομηνία έναρξης της επέκτασης της εγγύησης, ορίζεται η ημερομηνία που αναγράφεται στην απόδειξη λιανικής. Κατά την διάρκεια ισχύος της εγγύησης και σε περίπτωση που εμφανιστεί βλάβη στη συσκευή πρέπει να ενημερωθεί άμεσα η υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης της Hisense (Service One) .
Η βλάβη θα αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό. Τα αντικατασταθέντα εξαρτήματα ή συσκευές ανήκουν στην εταιρεία και θα παραλαμβάνονται από αυτή. Η ΕΤΥΤ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να εξαιρέσει από την επέκταση εγγύησης όποιον καταναλωτή κρίνει πως δεν πληροί τους όρους και προϋποθέσεις. 

4. H εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες σε οικιακές συσκευές που προέρχονται από επαγγελματική χρήση, κακή χρήση, επέμβαση μη εξουσιοδοτημένου προσώπου, χρήση μη γνήσιων εξαρτημάτων καθώς και φθορές που μπορούν να προκληθούν κατά την χρήση της συσκευής (π.χ γδαρσίματα). Στις καλύψεις του συμβολαίου δεν συμπεριλαμβάνονται τα εύθραυστα εξαρτήματα όπως π.χ. γυάλινες και πλαστικές επιφάνειες, λυχνίες, διακόπτες και λοιπά αναλώσιμα. Γενικά δεν καλύπτονται μικρο-ατέλειες οι οποίες δεν επηρεάζουν την καλή λειτουργία της συσκευής και ζημιές που μπορεί να προκληθούν από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις (όπως παραδείγματος χάρη σκουριά ή αλλοίωση χρώματος), καθώς επίσης και από μη ομαλές περιβαλλοντολογικές συνθήκες ή χτυπήματα από τη μεταφορά της συσκευής.

5. Το Service της Hisense (Service One) και οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες του, είναι αρμόδιοι για την επισκευή της εντός εγγυήσεως συσκευής. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς επισκευής μπορεί ο συμβαλλόμενος να απαιτήσει εκ νέου αποκατάσταση της άστοχης επισκευής εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος. Περαιτέρω απαιτήσεις του συμβαλλόμενου δε γίνονται δεκτές.

6. H εκπλήρωση της εγγύησης δεν επεκτείνει ούτε ανανεώνει την περίοδο εγγύησης. Η περίοδος εγγύησης για τα εγκατεστημένα ανταλλακτικά λήγει μαζί με την περίοδο εγγύησης για ολόκληρη τη συσκευή.